the Calzone-google translate

Zo zie je maar weer. Win je niet met je (in dit geval jullie) verhaal, is het wel intens populair bij optredens! Hier is ‘Calzone’, gekregen bij het hard//hoofdmagazinefeest, juni 2012.

Scroll down for the first English version.

De Calzone:

“Yo”, zei ik toen ik de deur opende.

“Yo”, zei de pizzabezorger. Ik vond dit niet erg ok: normaals gesproken zeggen ze op zijn minst “goedenavond”.

“Een Calzone.” De pizzabezorger benadrukte elke lettergreep, alsof hij vier verschillende woorden met z’n lippen afschoot, de ruimte in.

“Ah, met verstijfd deeg omhulde lucht. Daar snak ik naar.”

De pizzabezorger keek me langdurig aan. Hij was scheel, zag ik nu, en niet zo’n beetje ook. Zoals altijd werd ik nat tussen mijn benen. Schele en manke mannen: mijn lichaam ging ervan soppen als een doorweekte spons.

Ik liet een briefje van twintig euro tussen ons in vallen.

‘Oeps.”

Toen hij voorover bukte, zag ik dat hij maar één been had. Hij moet mijn kutlucht geroken hebben, en zei: “Dat zijn veel champignons in die Calzone.”

Hij stopte het briefje in zijn achterzak en hinkte op mij af. Zijn stomp beukte tegen mijn schaambeen. “Voor 20 euro doe ik je de Calzone-way.”

En ik zei: “Vergeet de korstjes niet.”

Zijn krukken kletterden op de grond, z’n ooglapje wierp hij af, de geilheid droop van zijn lippen en met een wilde ruk trok hij m’n fluwelen badjas open.

Nu merkte ik dat hij ook zijn linkerarm miste. Ik werd hier zo opgewonden van dat ik uitschreeuwde: “Neem mij, stompman, neem mij, manke broeder!” Hierop stak hij zijn geslacht in mijn schacht en zijn rechterwijsvinger in mijn anus.

“Als een kurk in een fles”, zei hij, “Ik neuk je alsof je een fles bent!”

“Drink me tot de laatste druppel, manke geilaard.” Zijn gezwollen lid verminkte me van binnen, alsof zijn lepra door zijn fallus m’n ingewanden verneukte. En hij neukte en neukte, en vouwde me dubbel als een calzone. Mmm

 

 

The Calzone (an English version):

“Yo,” I said as I opened the door.

“Yo,” said the pizza delivery guy. I did not approve: at least they should say “good evening”.

“A Calzone.” The pizza deliveryman emphasized every syllable, as if he fired four different words with his lips into space.

“Ah, with stiff dough coated air. That I yearn for.”

The pizza guy looked at me long. He was squinting, I saw now, and not a little either. As always, I was wet between my legs. Cross-eyed and lame men: my body was dipping like a soggy sponge.

I dropped a twenty euros note between us.

‘Oops.’

When he bent over, I saw that he had only one leg. He must have smelled the air of my cunt, and said: ” There are a lot of mushrooms in the Calzone.”

He put the note in his pocket and limped towards me. His blunt pounded against my pubic bone. “For 20 euros I’ll do you the Calzone-way.”

And I said, “Don’t forget the scabs.”

His crutches clattered to the ground, he threw off his eyepatch, the lust dripping from his lips and with a wild jerk he pulled my velvet robe open.

Now I noticed that he was missing his left arm. Here I was so excited that I cried: “Take me, stumpy man, take me, crippled brother!” On this he put his phallus in my shaft and his right index finger in my anus.

“Like a cork in a bottle,” he said, “I’ll fuck you like you’re a bottle!”

“Drink me to the last drop, cripple lecher.” His swollen member mutilated me inside, as if his leprosy by his phallus fucked my guts. And he fucked and fucked and double folded me like a Calzone. mmm

Advertenties
Getagged , , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Advertenties
%d bloggers liken dit: