stompie

Stompie.

Ze stond voor groep acht in een bloemenrok en een vaal grijs shirt. De ene mouw had ze als gewoonlijk opgeknoopt tot haar schouder. Ze had de moeite genomen een bh aan te doen, terwijl dat helemaal niet nodig was. Vandaag rolde ze een condoom over haar arm. Aan die arm had ze geen vingers, ook geen hand, alleen een stompje vanaf de ellenboog. De kinderen keken haar aan. “ Bij deze groep maar even geen onrijpe fair trade banaan.”

Stompie was bioloog. Af en toe zette ze haar ene been op de rand van het bad en tuurde met zaklamp, spiegel en vergrootglas naar haar binnenste. “ Dat ziet er niet best uit,” zei ze tegen zichzelf. Veel deed ze er niet aan, want ze had een lui en laf karakter. Via Facebook ontmoette ze op een vruchtbare middag een keer een vent die zei dat hij schrijver was. Stompie was zwak als het ging om mannen met cocaïne. Toegegeven, het verdoofde de boel, zeker na drie abortussen.

Na een paar weken seks met Johan werd Stompie weer zwanger, want ze nam de pil niet echt serieus. Maar ook deze man vroeg een abortus aan. Na een paar maanden verkering was Johan al weer toe aan een extraatje, dat gezamenlijk in de lokale bar werd gezocht. Hun wereldje was klein en Stompie vond een briefje op haar tafeltje waarop stond: “ Pas op voor Johan.”

De keuze viel op Fanny. Ze hield van eten, strippen en snuiven. Ze ging met hen mee naar huis. Na een uur dansten ze op tafel. “Nou ja, dansen, “ dacht Stompie, zij keek toe en nam er nog een. Johan lag al met Fanny te neuken. Stompie wilde ook wel meedoen, maar eigenlijk ‘kreeg ze hem niet meer omhoog’. Alleen maar toekijken leek haar ook zo onsportief. Ze friemelde wat en schoof over hen heen, probeerde hem te pijpen, kneep in haar tieten, liet zich vingeren en viel in slaap.

banaan

Gooogle translate:

They stood in a group of eight bloemenrok and a pale gray shirt. One sleeve as she usually hung to her shoulder. She had taken the trouble to put on a bra, and that was not necessary. Today she rolled a condom on her arm. That poor she had no fingers, no hand, only a stump from the Elbow. The children looked at her. “In this group, but just not fair trade unripe banana.”

Stompie was a biologist. Occasionally she put one leg on the edge of the tub and peered with flashlight, mirror and magnifying glass to her insides. “That is not good looks,” she told herself. Many of them did not, because she had a lazy and cowardly nature. Through Facebook she met in a fruitful afternoon once a guy who said he was a writer. Stompie was weak when it came to men with cocaine. Granted, it numbed the lot, especially after three abortions.

After a few weeks sex with Johan Stompie was pregnant again, because she took the pill is not really serious. But this man early abortions. After a few months of courtship Johan was already to a perk that collectively at the local bar was sought. Their world was small and Stompie found was a note on her table when: “Beware of Johan.”

The choice fell on Fanny. She loved food, strip and sniff. She took them home. After an hour they danced on the table. “Well, dancing,” thought Stompie, they watched and took another one. Johan was fucking all with Fanny. Stompie also wanted to join, but actually ‘she was not up to him. ” Only watch her seemed so unfair. She fidgeted a bit and slid over them, trying to suck him, squeezing her tits, fingering dropped and fell asleep.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: