Categorie archief: notthatsexy@hardhoofd

de arbeiders

De scriptie was af. Tom, mijn scriptiebegeleider, drukte me op het hart dat we elkaar nog maar eens moesten zien om het over vakbonden te hebben. We schudden elkaar de hand en verlieten de universiteit.

3 maanden later na een kopje koffie vroeg Tom me of ik een biertje met hem wilde drinken. Ik keek in zijn ogen omringd door ronde brilleglazen, zijn grijze overhemd, en afgetrapte gympen. Ach, we hadden goede gesprekken en “nee” zeggen is nooit mijn sterkste kant.

4 maanden later zaten we achter een biertje, het gesprek kabbelde voort over arbeidersbewegingen en protesten. “Kom je een wijntje bij me drinken?”, vroeg hij me.

Ik volgde omdat ik Ik volgde.

Op zijn kamer, gevuld met stapels papieren en boeken, drukte hij mij op zijn stapel proefschriften en zoende me, langzaam kleedde hij me uit. Toen mijn BH en onderbroek uit waren begon hij te kreunen en zacht in het Duits tegen me te fluisteren…”Du bist geil, ganz geil.”

Hij trok me naar zijn bed en begon woest tegen me te schreeuwen “Fick mich!”

Ik hoopte dat hij snel klaar zou komen. Zijn geschreeuw werd steeds agressiever. Toen hij begon af te tellen “ein, zwei, drei…” raasden de beelden van SSers en kampen door mijn hoofd. Ik rolde onder hem vandaan, zocht mijn kleren tussen de stapels bij elkaar en rende naakt het trappenhuis in. 

Vorige week ontving ik een uitnodiging voor zijn boekpresentatie. “Liefje, is er iets? Zullen we snel weer afspreken?”

english version after the jump!

Lees verder

Getagged , , , , , , ,

the Calzone-google translate

Zo zie je maar weer. Win je niet met je (in dit geval jullie) verhaal, is het wel intens populair bij optredens! Hier is ‘Calzone’, gekregen bij het hard//hoofdmagazinefeest, juni 2012.

Scroll down for the first English version.

De Calzone:

“Yo”, zei ik toen ik de deur opende.

“Yo”, zei de pizzabezorger. Ik vond dit niet erg ok: normaals gesproken zeggen ze op zijn minst “goedenavond”.

“Een Calzone.” De pizzabezorger benadrukte elke lettergreep, alsof hij vier verschillende woorden met z’n lippen afschoot, de ruimte in.

“Ah, met verstijfd deeg omhulde lucht. Daar snak ik naar.”

De pizzabezorger keek me langdurig aan. Hij was scheel, zag ik nu, en niet zo’n beetje ook. Zoals altijd werd ik nat tussen mijn benen. Schele en manke mannen: mijn lichaam ging ervan soppen als een doorweekte spons.

Ik liet een briefje van twintig euro tussen ons in vallen.

‘Oeps.”

Toen hij voorover bukte, zag ik dat hij maar één been had. Hij moet mijn kutlucht geroken hebben, en zei: “Dat zijn veel champignons in die Calzone.”

Hij stopte het briefje in zijn achterzak en hinkte op mij af. Zijn stomp beukte tegen mijn schaambeen. “Voor 20 euro doe ik je de Calzone-way.”

En ik zei: “Vergeet de korstjes niet.”

Zijn krukken kletterden op de grond, z’n ooglapje wierp hij af, de geilheid droop van zijn lippen en met een wilde ruk trok hij m’n fluwelen badjas open.

Nu merkte ik dat hij ook zijn linkerarm miste. Ik werd hier zo opgewonden van dat ik uitschreeuwde: “Neem mij, stompman, neem mij, manke broeder!” Hierop stak hij zijn geslacht in mijn schacht en zijn rechterwijsvinger in mijn anus.

“Als een kurk in een fles”, zei hij, “Ik neuk je alsof je een fles bent!”

“Drink me tot de laatste druppel, manke geilaard.” Zijn gezwollen lid verminkte me van binnen, alsof zijn lepra door zijn fallus m’n ingewanden verneukte. En hij neukte en neukte, en vouwde me dubbel als een calzone. Mmm

 

 

The Calzone (an English version):

“Yo,” I said as I opened the door.

“Yo,” said the pizza delivery guy. I did not approve: at least they should say “good evening”.

“A Calzone.” The pizza deliveryman emphasized every syllable, as if he fired four different words with his lips into space.

“Ah, with stiff dough coated air. That I yearn for.”

The pizza guy looked at me long. He was squinting, I saw now, and not a little either. As always, I was wet between my legs. Cross-eyed and lame men: my body was dipping like a soggy sponge.

I dropped a twenty euros note between us.

‘Oops.’

When he bent over, I saw that he had only one leg. He must have smelled the air of my cunt, and said: ” There are a lot of mushrooms in the Calzone.”

He put the note in his pocket and limped towards me. His blunt pounded against my pubic bone. “For 20 euros I’ll do you the Calzone-way.”

And I said, “Don’t forget the scabs.”

His crutches clattered to the ground, he threw off his eyepatch, the lust dripping from his lips and with a wild jerk he pulled my velvet robe open.

Now I noticed that he was missing his left arm. Here I was so excited that I cried: “Take me, stumpy man, take me, crippled brother!” On this he put his phallus in my shaft and his right index finger in my anus.

“Like a cork in a bottle,” he said, “I’ll fuck you like you’re a bottle!”

“Drink me to the last drop, cripple lecher.” His swollen member mutilated me inside, as if his leprosy by his phallus fucked my guts. And he fucked and fucked and double folded me like a Calzone. mmm

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,

Winnend verhaal: De Arbeiders

NotThatSexy verzamelde verhalen op een feest van online magazine hard//hoofd, op 30 juni. Een Groningse studente bracht ons dit tragische verhaal vol taalverwarring. Ze wint een filmpakket van filmmaakster Jennifer Lyon Bell.

De scriptie was af. Tom, mijn scriptiebegeleider, drukte me op het hart dat we elkaar nog maar eens moesten zien om het over vakbonden te hebben. We schudden elkaar de hand en verlieten de RUG.

3 maanden later na een kopje koffie vroeg Tom me of ik een biertje met hem wilde drinken. Ik keek in zijn ogen omringd door ronde brilleglazen, zijn grijze overhemd, en afgetrapte gympen. Ach, we hadden goede gesprekken en “nee” zeggen is nooit mijn sterkste kant.

4 maanden later zaten we achter een biertje, het gesprek kabbelde voort over arbeidersbewegingen en protesten. “Kom je een wijntje bij me drinken?”, vroeg hij me.

Ik volgde omdat ik Ik volgde.

Op zijn kamer, gevuld met stapels papieren en boeken, drukte hij mij op zijn stapel proefschriften en zoende me, langzaam kleedde hij me uit.
Toen mijn BH en onderbroek uit waren begon hij te kreunen en zacht in het Duits tegen me te fluisteren… “Du bist geil, ganz geil.”

Hij trok me naar zijn bed en begon woest tegen me te schreeuwen: “FICK MICH!”

Ik hoopte dat hij snel klaar zou komen. Zijn geschreeuw werd steeds agressiever. Toen hij begon af te tellen “ein, zwei, drei…” raasden de beelden van SSers en kampen door mijn hoofd.

Ik rolde onder hem vandaan, zocht mijn kleren tussen de stapels bij elkaar en rende naakt het trappenhuis in.

Vorige week ontving ik een uitnodiging voor zijn boekpresentatie. “Liefje, is er iets? Zullen we snel weer afspreken?”

Getagged , , ,

de zomer van notthatsexy

Na een succesvol optreden op het Drift Festival, staat NotThatSexy zaterdag 30 juni op het Overleef met hard//hoofd-feest in Amsterdam. 

Ja. Het is waar. Op 30 juni aanstaande zal de wereld vergaan door een combinatie van meteorieten, China, dinosaurussen, kernwapens, aliens, robots, de vroege uitschakeling van Nederland op het EK, global warming, de Eurocrisis en zombies. We zullen een feest geven om het einde van de oude wereld te vieren en nodigen u uit om samen met ons een nieuw leven te beginnen. (meer op hard//hoofd.com)

Natuurlijk kunnen de bezoekers van dit bijzondere feest bij ons hun mislukte seksverhalen kwijt. Maar er is meer! Froukje van der Velde zorgt weer voor de muzikale omlijsting, brengt haar eigen nummers ten gehore en zal de beste verhalen van de avond tot een liedje maken. Tevens presenteert NotThatSexy bij hard//hoofd de sexotheek! Onze art porn covers zijn te zien in een kleine expositie, en worden hier ook verkocht.

Waar: De locatie is nog een verrassing! Klik alvast hier voor een verwarrende fietsroute.
Kaartjes: €13,50 in de voorverkoop, alhier. (er waren slechts 250 kaartjes beschikbaar, dus wees er op tijd bij!)
Ons interview op hard//hoofd
Het programma

En om alvast in een apocalyptische stemming te komen is hier Bauhaus.
 

Getagged