Categorie archief: winning stories

mijn meest Christelijke vriend

Het was een hete zomerdag en ik was geil. Dus ik ging naar mijn ex-vriendje. Ik belde aan, hij deed open en liet mij binnen. Ik volgde hem naar zijn kamer. Hij wist waar ik voor kwam…

We begonnen heftig te zoenen. Onze handen gleden over elkaars lichaam. Toen werden we abrupt gestoord door geklop op de deur. Huisgenoot, koetjes, kalfjes, relatie uit.

Ik kijk hem aan en zeg: “ Kom, doe met ons mee.” Hij zegt: “ Kan niet, mijn meest Christelijke vriend wacht boven in mijn kamer.” Ik zeg: “ Eventjes maar. Laat me je pijpen.”

Hij: “ Oké, dan.” Hij trekt zijn broek naar beneden en gaat op bed zitten. Ik kniel neer en laat mijn lippen om zijn lul naar beneden glijden en zuig.

Mijn ex grijpt me bij mijn heupen en neemt me achterlangs. Dit heb ik altijd al eens willen ervaren.

“ Oh…”  Hij spuit in mijn mond en zegt: “ Dat was lekker. Nu moet ik snel terug. Mijn vriend wacht op me.” Ik zeg: “ Oké, is goed.” Glimlach. “ Wij gaan nog even verder.”

 

my most Christian friend 

It was a hot summer day and I was horny. So I went to my ex-boyfriend. I rang the bell, he opened the door and let me in. I followed him to his room. He knew what I wanted …

We began to kiss hard. Our hands slid over each other’s body. When we were abruptly interrupted by a knock on the door. Roommate, shit chat, just came out of a relationship.

I look at him and say, “Come, join with us.” He says, “I cannot, my most Christian friend guard upstairs in my room.” I say, “Just for a moment. Let me suck you. “

He: “Okay, then.” He pulls his pants down and sits down on the bed. I kneel down and put my lips around his dick, slide down and suck.

My ex grabs me by the hips and takes me from behind. I’ve always wanted to experience this.

“Oh …” He squirted in my mouth and says, “That was nice. Now I must go quickly. My friend is waiting for me, ” I say: ” Okay, that’s fine ” We smile.. ” If you don’t mind, the two of us will continue.”

 

Logo-Art-in-Redlight

Getagged ,

Zijn vieze hand, a winner

(scroll down for the original story in Dutch. this English version is translated using google translate.)

A BEST WORST SEX STORY
I do not know where we were there before, but eventually we ended up in an underground punk cafe where we continue to get drunk with beer and a single shot of Jägermeister. My girlfriend and I had already been talking for a while, or just too drunk, we limited the communication to just reviewing the strange people around us and the taciturn throw critical moments while we were hanging out at the bar .
On stage four musicians were to work hard out. First we had already missed the second band was downright cunt and showed little remarkable, except for the length of the singer . The boy screamed as if it were 1988. It was almost a nasty night to be . My cynicism grew. Also because I walked up and down the line from bar to toilet. The drinks flowed , my pee too. I was cranky . It will just about have been when it was toilet paper . Seventh toileting
I went back to the bar and asked the bartender , with a fringe of beard and long hair , no shirt , for toilet paper . He looked at me , the boy who was standing next to me with money in his hand , ready to order , and pressed his keys in his hand . ” Go and get loo paper,” he told the boy with a nod to a door next to the bar . Reluctantly , with rolling eyes , he disappeared behind the door .
And did not return . Striking cranky I tried to get to go see where the boy continued . Bartender about ” No time ,” he replied indifferently between the orders . I looked at my girlfriend, but she had just spoken with a mohawk and was not ready to catch . My exasperated look
With five steps I was at the door . I knocked , but realized that it would not fall into a knock on the fucked up noise from the band. So we went inside, where I ended up in a small corridor around the corner ended up in a storage room where the boy was sitting at a table with three rolls of toilet paper for themselves . He motioned for me to sit down .
I shuffled played disinterest to the chair opposite him . He rolled some paper , kept looking at me . Uncomfortable , I watched as his hands disappeared under the table . Then I shut my eyes . Of course I heard how he was breathing faster and faster , sometimes groaned . The alcohol in my blood disappeared like snow in the sun and I had long ceased to pee .
He gasped for breath , I heard the chair fall over when he stood up . His belt hit yet against the table , and then he was gone . It was dark when I opened my eyes again and the toilet rolls grip . At the bar I saw him turn around with four bottles of beer in his hand . His dirty hand . My friend looked at me from the bar not realizing it, I let her in my hand to see the roles and disappeared behind the toilet door .

A BEST WORST SEX STORY

Ik weet niet meer waar we daarvóór waren, maar uiteindelijk belandden we in een ondergronds punkcafé waar we ons verder bezatten met bier en een enkel shotje Jägermeister. Mijn vriendin en ik waren al een tijdje uitgepraat, of gewoon te dronken; we beperkten de communicatie tot het enkel nakijken van de vreemde mensen om ons heen en het zwijgzaam toewerpen van kritische blikken terwijl we aan de bar hingen.

Op het podium stonden vier muzikanten zich uit te sloven. De eerste hadden we al gemist, deze tweede band was ronduit kut en vertoonde weinig opmerkelijks, behalve de lengte van de zanger. Het ventje krijste alsof het 1988 was. Het was bijna een vervelende avond aan het worden. Mijn cynisme groeide. Ook omdat ik aan de lopende band op en neer liep van bar naar toilet. De drank vloeide rijkelijk; mijn plas ook. Ik werd er chagrijnig van. Het zal zo ongeveer het zevende toiletbezoek zijn geweest, toen het toiletpapier op was.

Ik ging terug naar de bar en vroeg de barman, met een ringbaardje en lang haar, zonder shirt, om wc-papier. Hij keek naar mij, naar de jongen die naast mij stond met geld in zijn hand, klaar om te bestellen, en drukte hem sleutels in zijn hand. „Ga even pleepapier halen”, beval hij de jongen met een knikje naar een deur naast de bar. Schoorvoetend, met rollende ogen, verdween hij achter die deur.

En kwam niet terug. Opvallend chagrijnig probeerde ik de barman over te halen te gaan kijken waar de jongen bleef. „Geen tijd”, reageerde hij onverschillig tussen de bestellingen door. Ik keek naar mijn vriendin, maar zij was zojuist door een hanenkam aangesproken en was niet paraat mijn geërgerde blik op te vangen.

Met vijf stappen was ik bij de deur. Ik klopte, maar besefte dat het geklop niet op zou vallen in de teringherrie van de band. Dan maar naar binnen, waar ik in een kleine gang terechtkwam die om de hoek eindigde in een voorraadkamer waar de jongen aan een tafel zat met drie rollen toiletpapier voor zich. Hij wenkte dat ik kon gaan zitten.

Ik schuifelde met gespeelde desinteresse naar de stoel tegenover hem. Hij rolde wat papier af, bleef mij aankijken. Ongemakkelijk keek ik toe hoe zijn handen onder tafel verdwenen. Toen heb ik mijn ogen dichtgedaan. Natuurlijk hoorde ik hoe hij steeds sneller ademde, soms kreunde. De alcohol in mijn bloed verdween als sneeuw voor de zon en ik hoefde allang niet meer te plassen.

Hij hapte naar adem, de stoel hoorde ik omvallen toen hij opstond. Zijn riem sloeg nog tegen de tafel en daarna was hij weg. Het was donker toen ik mijn ogen weer opendeed en naar de rollen toiletpapier greep. Bij de bar zag ik hem zich omdraaien met vier flesjes bier in zijn hand. Zijn vieze hand. Mijn vriendin keek mij vanaf de bar niet begrijpend aan, ik liet haar de rollen in mijn hand zien en verdween achter de toiletdeur.

Deze fantastische winnaar kreeg het Mail&Female-pakket!

Getagged ,

mail female prijs schuift door naar volgende event

En het begon zo mooi:

Dear diary,
this afternoon something happened I cannot get out of my head. I was laying in bed with my girlfriend in my parents’ house. After only a brief caress on my lower abdomen my cock got rock hard. Overwhelmed by lust I threw her on her back and started to penetrate her gently. She moaned softly and said she found it horny when I take her doggy style. She sat down on her knees with her ​​legs slightly apart. I put my cock slowly into her, faster i went back and forth. She gasped. I groaned. And at that time my mother threw the door wide open.
After an unnecessary question she waited patiently for an answer, while a drop of sweat slid down my spine. We’ve never talked about it.

Maar de winnaar claimde de prijs niet.

Daarom schuift deze door naar de winnaar van het volgende event. Stuur nu al per email een literaire bijdrage in, zodat je niet aanwezig hoeft te zijn op het komende verzamel-event.

foto(33)

Waar zal het plaatsvinden? Holland Handwork, Mail&Female, zal het iets met Etsy te maken hebben of toch eind augustus op een zonnig festival.

Getagged , ,

moeder

(scroll down for english)

Lief dagboek,

vanmiddag is er iets gebeurd wat ik niet meer uit m’n hoofd krijg. Ik lag met m’n vriendinnetje op bed in mijn ouderlijk huis. Al na een korte streling op m’n onderbuik wordt mijn pik keihard. Door mijn geilheid overmand gooi ik haar op d’r rug en begin haar zachtjes te penetreren. Ze kreunt zachtjes en zegt dat ze het geil vindt als ik haar doggy style neem. Ze gaat op haar knieën zitten met haar benen een beetje uit elkaar. Ik laat mijn pik langzaam in haar glijden en ga steeds sneller heen en weer. Zij hijgt. Ik kreun. En op dat moment doet mijn moeder de deur wagenwijd open.

Na een onnodige vraag wacht ze geduldig op antwoord, terwijl er een zweetdruppel langs mijn rug glijdt. We hebben het er nooit meer over gehad.

dagboek1

     

(Tijdens de publieke discussie in debalie kwam seksuele opvoeding voor kinderen op tafel. De aanwezige seksuologe zei dat ze het raar vond van een moeder te horen dat ze haar dochter naar haar kamer gebiedde, nadat deze haar net ontdekte clitoris liet zien en vervolgens in de zitkamer ging masturberen. Seks is toch leuk en spannend als het privee is? Of leren we schaamte van onze moeders?)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear diary,
this afternoon something happened I cannot get out of my head. I was laying in bed with my girlfriend in my parents’ house. After only a brief caress on my lower abdomen my cock got rock hard. Overwhelmed by lust I threw her on her back and started to penetrate her gently. She moaned softly and said she found it horny when I take her doggy style. She sat down on her knees with her ​​legs slightly apart. I put my cock slowly into her, faster i went back and forth. She gasped. I groaned. And at that time my mother threw the door wide open.
After an unnecessary question she waited patiently for an answer, while a drop of sweat slid down my spine. We’ve never talked about it.

 

Getagged , , , , ,

de gezondheidsmeter van Koos Kloet

Een vreemde nacht
Op een nacht belandde ik met de 18-jarige Koos Kloet in bed (ik was zelf
eind twintig). Koos Kloet had mij naar zijn hol gelokt onder het voorwendsel
dat hij mij ging opmeten met zijn speciale ‘gezondheidsmeter’, die hij voor
honderd euro had gekocht op internet. Toen we in zijn studentenkamer waren
sprong hij op mn rug en haalde de meter tevoorschijn: het bleken 3 aan elkaar
gesoldeerde ijzeren draden te zijn. Van het een kwam het ander, want Klaas Kloet
had mij in de val gelokt. Ondanks zijn bescheiden geschapenheid neukten we
erop los in alle posities. Onder de douche etc. Maar door al die beweging
was mijn onderbuik erg onrustig geworden. Terwijl K. na de daad lepeltje
tegen mij aanlag, voelde ik telkens allerlei gassen opborrelen. Ik probeerde uit
alle macht de controle te houden, maar toen ik uiteindelijk in slaap viel verloor
ik de macht over de sluitspier en werd ik keihard gewekt door mijn eigen
scheet. Een enorme knal. Het hele bed vibreerde. Van schrik gilde ik het uit.
Volgens mij had de jonge minnaar het gehoord, want hij zei: “Je slaakte een
heel lief gilletje.” Echter, van Koos Kloet heb ik hierna nooit meer wat
gehoord.
15

winnaar van het women inc festival tevens schrijver van werkloos

Getagged , , , , , , ,

vreselijk hetero

misbruik?

15 jaar oud. Het was 4.00 uur in de morgen, de tijd dat de dancings moesten sluiten. Ik had al maanden weinig aandacht gehad van het vrouwelijk schoon en mijn thuissituatie was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Ik stond dus een beetje met mijn ziel onder mijn arm buiten de dancing, alwaar ik een bekende tegenkwam.

Hij was ergens in de 30 en ik kende hem een paar jaar. Hij vroeg hoe het met me ging en ik stortte mijn hart uit. Ik had het idee dat hij oprecht begaan was met mijn sores dus ging ik in op zijn uitnodiging om nog wat te drinken bij hem thuis. Hij woonde 100 meter verderop. Ik was ook wel nieuwsgierig naar zijn huis. Het was gezellig ingericht. Hij zette wat muziek op en we babbelden nog wat over mijn problemen.
Aandachtig en begripvol luisterde hij naar mij en legde een hand op mijn schouder. “Zal ik een film opzetten om een beetje te ontspannen?” vroeg hij. Ik maakte geen bezwaar. Hij zette de video aan en het beeld verscheen van een man en een vrouw die elkaar heerlijk aan het verwennen waren. Ik werd nogal opgewonden van die beelden en hij had dat in de gaten.

“Je mag ‘m wel uit je broek halen hoor,” zei hij. Mijn puberale testosteron gierde door mijn lichaam. Ondanks dat ik wist dat hij homo was, haalde ik hem toch uit m’n broek. Met een geile blik in zijn ogen keek hij gebiologeerd naar mijn lul. Het duurde dan ook niet lang voordat hij naar beneden boog en mij begon te pijpen. Ik voelde zijn tanden langs mijn eikel schuren. Ik vond het helemaal niet prettig.
Ik dacht, hoe eerder ik klaarkom des te eerder is het voorbij. Ik concentreerde me op de film en kwam klaar in zijn mond. Een onbehaaglijk gevoel kroop door mij heen. “Wil je misschien even douchen?” vroeg hij. Nee, ik wilde weg en zo snel mogelijk en ik zei hem dat ik naar huis ging. Misbruik? Ach, ik was er zelf bij en had ook nee kunnen zeggen.

foto(5)

De fanfare

16 jaar oud. De repetitie van de fanfare was afgelopen. De trompetist, een man van 34, vroeg of ik zin had om nog een pilsje te drinken in de kroeg. Daar had ik wel trek in dus ging ik met hem mee. Onder het genot van een biertje vertelde hij me dat z’n vrouw hoogzwanger was en dat hij daarom al een paar weken droog stond.
Hij vroeg of ik misschien zin had om met hem naar de sexclub te gaan. Dat leek me wel wat maar ja, ik was nog maar 16 en je moest 18 zijn. “Oooh, daar vragen ze niet naar,” zei hij. “en als ze het wel vragen dan heb je gewoon geen legitimatie bij je.” Ze vroegen niet naar mijn legitimatie of leeftijd en dus zaten we met 2 schaars geklede dames in een nisje op een rood fluwelen gecapitonneerde bank champagne te drinken.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , ,

een uurtje relaxen | Deventer, de crimimineelste stad

18 jaar 1988 het laatste jaar dat je nog 14 maanden dienstplicht moest vervullen. Ik was gelegerd in Schalkhaar, een dorpje vlakbij Deventer. Na 2 maanden opleiding te hebben gehad, mochten we voor het eerst van de kazerne af. Natuurlijk, zoals het een goed dienstplichtig militair betaamt, gingen we een kijkje nemen in de rosse buurt van Deventer.

De dames gehuld in uitdagende lingerie maakten wulpse bewegingen en lonkten ons naar binnen onder de rode gloed van de lampen. Een dame met mooie lange zwarte haren en verleidelijke ogen deed de deur open en vroeg of wij schatjes even binnen wilden komen. We gingen naar binnen maar als we een deurtje verder wilden moest er wel betaald worden. 35 gulden voor aftrekken, 50 voor pijpen, 50 voor een nummertje en 100 voor een uurtje relaxen. Tja, als dienstplichtig militair verdien je ook niet het zout in de pap dus ik stond al gauw buiten.

De jongen waar ik mee was kon de verleiding niet weerstaan en ging een deurtje verder. Ik stond buiten te wachten toen er een man van een jaar of 40 naar me toe kwam. “Zeg, weet jij misschien of ze hier ook ergens live shows geven? Ik kom uit Amsterdam en daar heb je de Casa Rosso, ken je dat?”

“Wel van gehoord,” zei ik, “maar ik geloof niet dat ze dat hier hebben. Ze hebben wel ergens een sexclub maar of ze daar ook live shows geven weet ik niet.”

“Oh, jammer,” zei hij, “zou jij dan misschien een live show willen geven? Dan zoek je een mooie vrouw uit gaan we naar binnen en ik ga alleen maar kijken verder niks en ik betaal. Zou je dat willen?” vroeg hij.

“Nou dat is goed, dat wil ik wel,” zei ik en dacht: dat is een gratis wip.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , ,

stoelendans

Aanstaande zaterdag 1 december mag NotThatSexy voor het eerst haar vieze liedjes draaien voor Holland Handmade bij Roest! We worden bijgestaan door het stoffeerdersatelier met meubels voor onze prijzenexpo. Om u zoet te houden geven wij hieronder alvast het eerste verhaal van de Jonge Schrijversavond van vorige week. Echter, wij gaan pas na Roest alles publiceren en prijzen uitreiken. 

foto(46)

Stoelendans

Als vreselijk hormoon gestuurde puber had ik weleens stiekeme gedachten over de dames achter glas. Dames waar je na het uitgaan weleens langs liep en naar binnen gluurde. Het fascineerde me omdat het zo’n no-go gebied is. Zoiets doe je niet ofzo. Dat stukje stiekeme geloer van mannen lopend langs de ramen om zich heen kijkend of niemand anders naar ze kijkt terwijl ze naar binnen stappen. Het is een soort kick. Lastig uit te leggen.
Op een avond na het stappen met vrienden, besloten we in een dronken bui dat het tijd was voor een live show. Alleen durfden we niet, maar samen waren we sterk. We gingen naar binnen bij een grote rondborstig, dikgelipte negerin.

We gingen zitten op stoelen in een kring. Als bij een stoelendans, was ik in mijn dronken traagheid de laatste die kon zitten. Op de rand van het bed. Dat sloot wel aan op mijn fantasie. Ze begon als een wilde te zwaaien met een dildo en vroeg ons alvast te betalen. De spanning verdween al snel uit mijn hoofd. Ze propte een aantal keren de dildo naar binnen en maakte naar iedereen een knipoog. De alcohol deed ook z’n werk en deed me langzaam wegzakken richting slaap. De stemmen van mijn vrienden werden vager en vager. Het schuurgeluid van een droge dildo verdween langzaam uit mijn bewustzijn. Ik viel in slaap op het bed van een hoer die in de kamer rondliep met een dildo in haar doos.

Plots schrok ik wakker van een stem in mijn oor. “Your friends say it’s your birthday.” Ik keek om me heen. De kamer was leeg. Er lag geld naast me op het bed. Mijn hoofd draaide bij en keek recht in de ogen van de prostituee. Mijn fantasie was ineens in de buurt van werkelijkheid
1. Ze wilde met me neuken, er was al voor me betaald. Op datzelfde moment werd ik in een klap nuchter en besloot dat dit maar een fantasie moest blijven. Ik werd een beetje bang, vond het toch wel vies en rook een soort gekke mix van rubber en chemische handcreme/ ontsmetter. Dit was niet zoals het in mijn gedachten behoorde te zijn. Ze mocht het geld van me houden, maar ik wilde weg. “Werk ze nog,” zei ik en vluchtte de peeskamer uit…

Getagged , , , , , ,

sextet (in english)

Party with six – in balance, you would think … 3 girls, 3 boys. But the first imbalance was that I fell for 2 boys. The muscular of the 3 I put aside. Uncomfortably, my other 2 friends had the same preference.
When the chance came up, I kissed the funny one and immediately afterwards out of a sort of guilt and to break an oppressive monogamy  I kissed the other “low profile” boy. Breaking open succeded because an exciting, weird, horny orgy followed …
Thus so far the “Hallelujah” mood changed when “the sportsman” got up, looked at himself in the mirror and wondered aloud why no one wanted to be fucked by him. We were still in our sexual flow, he got busy with the light switch and every 5 minutes he asked us if we were finished. he changed into his running gear to show us he obviously was ready to go for a jog.
Super embarrassing and not conducive to the erotic orgy in bed. To get dressed was the only option, uncomfortable like  schoolchildren being caught.
On top of this discomfort, we were kindly urged to take out the trash …

read the Dutch original story here. We have painted the story in our own words on a beautiful handmade silk dress! Though the stories are translated we keep them authentic with misspellings.

Getagged , , , , ,