Tagarchief: condooms

Banaan

Wat was er eigenlijk mis met de good old banaan, als het ging om seksuele voorlichting? Een gegeneerde biologieleraar die correct condoomgebruik demonstreert, gejoel vanuit de klas en de latere teleurstelling, wanneer blijkt dat het zaakje van de gemiddelde puberjongen eerder associaties oproept met een uit de kluiten gewassen augurk dan met de fiere gele Chiquita.

Gisteravond waren wij aanwezig bij de door WOMEN Inc. georganiseerde talkshow SEKS: wie licht onze meiden voor?, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Vanaf september zijn alle middelbare scholen verplicht om onderwijs te geven over seks en seksuele diversiteit. Een panel van deskundigen (o.a. psychiater Bram Bakker, SP’er Jasper van Dijk en directeur van Rutgers WPF Dianda Veldman) lieten hun licht schijnen over de kernvragen van de avond, zoals wat is de invloed van pornografie op jongeren?, en Wat zijn de richtlijnen van deze nieuwe seksuele voorlichting? 

In ieder geval worden er geen bananen meer mishandeld tijdens de biologieles. Seksuele voorlichting zal nu ook worden geïntegreerd in gewone vakken als wiskunde en Engels, maar desgevraagd kon woordvoerder Onderwijs voor de SP Jasper van Dijk geen duidelijk antwoord geven op de vraag hoe scholen met een Christelijke -of moslimbasis ertoe konden worden gebracht om het thema seksuele diversiteit (waaronder voorlichting over homoseksualiteit) op te nemen in het lespakket. Programmamaker Marije Janssen pleitte voor de introductie van ‘alternatieve porno’ om pubers een niet door commerciële internetpornografie vertekend beeld van seksualiteit te geven; ze haalde als voorbeeld het project Skin.Like.Sun / Des Jours Plus Belles que la Nuit van filmmaker Jennifer Lyon Bell en lingeriemerk La Fille d’O aan. In deze erotische film is de hoofdrol voor een real-life stelletje, en wordt gepoogd een liefdevol en tegelijkertijd realistisch beeld van seksualiteit neer te zetten.

Het is een goede zaak dat er op overheidsniveau wordt nagedacht over seksuele voorlichting, maar als iets deze avond duidelijk werd, was dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat we precies willen vertellen aan jonge meisjes – en vooral, wat niet. Een moeder in de zaal sprak haar afschuw uit over Brazilian waxing, en natuurlijk kwamen ook de bangalijsten voorbij. In hoeverre is het mogelijk om meisjes te beschermen? Moeten ze wel beschermd worden? Wat doe je wanneer je zevenjarige kind het woord ‘sperma’ googelt?

Al napratend bedachten we dat de toekomstige seksuele voorlichting wellicht gebaat zou zijn bij een meer humoristische benadering – als jongeren ergens geen zin in hebben, is het in volwassenen die een toch al genant onderwerp nog eens extra zwaar en embarrasing maken. Het lezen van een NotThatSexy eerste keer-verhaal is misschien wel even leerzaam als een instructievideo over soa’s. En een nieuwsgierige veertienjarige laat seks na het lezen van ‘wc‘ de komende vijf jaar wel uit zijn hoofd.

Wijzelf denken met liefde terug aan die onhandige biologieleraar met zijn banaan. Onze seksuele voorlichting (die verder voornamelijk bestond uit aids-hysterie en vreemde tekenfilms) kan in ieder geval nooit zo traumatisch zijn geweest als die van A., die ons vertelde over een lerares die de condoomdemonstratie uitvoerde met behulp van het stompje van haar mismaakte arm (‘We noemden haar Stompie,’).

Getagged , ,

Italians do it better

I’ve always had a fetish for Italian women. So I was intensely happy when I met Chiara, an exchange student from Turin, in an Amsterdam club. We started dating and although she was not a good kisser, I melted looking at her black hair and big brown eyes.After some time I would have dinner with her. I would have sex with an Italian woman for the first time.

I cycled extra fast because of the nerves, all dressed up, of course. But when I entered the room, there were also a boy and a girl, who introduced themselves as Jérome and Lucilla from France and Spain.

“They had a party, but that fell through. Is okay, right? ” said Chiara and I hid my disappointment. What followed was the most uncomfortable night of my life. The housemates did not get along with each other. The talks were comparisons between their home countries with barely concealed nostalgia. The silence grew and I had to pull out all my tricks to entertain them. It did not stop, no one went to bed and now we just kept silent.

Finally, at midnight, Jérome and Lucilla went to their rooms. Chiara and I fell into each other’s arms and left in an awkward passion for her room. It appeared that she had no condoms. I had assumed that it was the hostess who would ensure this.

“We can also do other things,” she said, sweet, but not really horny. She pushed me back (I was already naked) and kissed me wild. Then moved down, kissed my groin, returned up and bit hard in my nipple.
I screamed and she giggled. This sequence was repeated 5 times, she bit harder every way. I was sure my nipple was a bloody stump and dared not look. Finally she started to suck me.

I was exhausted and in pain. When I came, she turned abruptly and turned my penis on me, so I squirted in my own face.

I’ve never seen her no more and it would be years before I would sleep with an Italian woman again.

Ik heb altijd een fetisj voor Italiaanse vrouwen gehad. Ik was dan ook intens gelukkig toen ik Chiara, een uitwisselingsstudente uit Turijn, in een Amsterdamse club ontmoette. We begonnen te daten en hoewel ze niet zo heel goed zoende, smolt ik bij haar zwarte haar en grote bruine ogen. Na een aantal keer afspreken was het zover: ik zou bij haar komen eten. Ik zou voor het eerst met een Italiaanse naar bed gaan. 

Ik fietste extra snel van de zenuwen, helemaal opgedoft natuurlijk. Maar toen ik de woonkamer binnenkwam, zaten daar opeens een jongen en een meisje, die zich voorstelden als Jérome uit Frankrijk en Lucilla uit Spanje.

“Ze hadden een feestje, maar dat ging niet door. Is oké, toch?” zei Chiara en ik verborg mijn teleurstelling. Wat volgde was de meest ongemakkelijke avond uit mijn leven. De huisgenoten bleken niet zo goed met elkaar te kunnen opschieten. De gesprekken waren vooral vergelijkingen tussen hun thuislanden met nauwelijks verhulde heimwee. De stiltes werden steeds langer en ik moest alle zeilen bijzetten om hen te vermaken. Het hield niet op, niemand ging naar bed en nu zwegen we gewoon.

Eindelijk, om middernacht, gingen Jérome en Lucilla naar hun kamers. Chiara en ik vielen elkaar in de armen en vertrokken in een onhandige passie naar haar kamer. Daar bleek dat zij geen condooms had. Ik was er vanuit gegaan dat zij als gastvrouw daarvoor zou zorgen.

“We kunnen ook andere dingen doen,” zei ze, wel lief, maar niet echt geil. Ze duwde me naar achteren (ik was inmiddels naakt) en zoende me wild. Daarna verplaatste ze naar beneden, kuste mijn liezen, keerde terug naar boven en beet keihard in mijn tepel. 
Ik schreeuwde het uit en zij giechelde. Deze sequentie herhaalde zich 5 keer, waarbij ze op elke terugweg harder beet. Ik wist zeker dat mijn tepel een bloedend stompje was en durfde niet te kijken. Eindelijk begon ze me te pijpen.

Ik was uitgeput en in pijn. Toen ik klaarkwam, wendde ze zich plotseling af en richtte mijn penis op mij, zodat ik in mijn eigen gezicht spoot.

Ik heb haar nooit meer gezien en het zou nog jaren duren voordat ik voor het eerst met een Italiaanse zou slapen.

Lees verder

Getagged , , ,