Tagarchief: mail & female

Zijn vieze hand, a winner

(scroll down for the original story in Dutch. this English version is translated using google translate.)

A BEST WORST SEX STORY
I do not know where we were there before, but eventually we ended up in an underground punk cafe where we continue to get drunk with beer and a single shot of Jägermeister. My girlfriend and I had already been talking for a while, or just too drunk, we limited the communication to just reviewing the strange people around us and the taciturn throw critical moments while we were hanging out at the bar .
On stage four musicians were to work hard out. First we had already missed the second band was downright cunt and showed little remarkable, except for the length of the singer . The boy screamed as if it were 1988. It was almost a nasty night to be . My cynicism grew. Also because I walked up and down the line from bar to toilet. The drinks flowed , my pee too. I was cranky . It will just about have been when it was toilet paper . Seventh toileting
I went back to the bar and asked the bartender , with a fringe of beard and long hair , no shirt , for toilet paper . He looked at me , the boy who was standing next to me with money in his hand , ready to order , and pressed his keys in his hand . ” Go and get loo paper,” he told the boy with a nod to a door next to the bar . Reluctantly , with rolling eyes , he disappeared behind the door .
And did not return . Striking cranky I tried to get to go see where the boy continued . Bartender about ” No time ,” he replied indifferently between the orders . I looked at my girlfriend, but she had just spoken with a mohawk and was not ready to catch . My exasperated look
With five steps I was at the door . I knocked , but realized that it would not fall into a knock on the fucked up noise from the band. So we went inside, where I ended up in a small corridor around the corner ended up in a storage room where the boy was sitting at a table with three rolls of toilet paper for themselves . He motioned for me to sit down .
I shuffled played disinterest to the chair opposite him . He rolled some paper , kept looking at me . Uncomfortable , I watched as his hands disappeared under the table . Then I shut my eyes . Of course I heard how he was breathing faster and faster , sometimes groaned . The alcohol in my blood disappeared like snow in the sun and I had long ceased to pee .
He gasped for breath , I heard the chair fall over when he stood up . His belt hit yet against the table , and then he was gone . It was dark when I opened my eyes again and the toilet rolls grip . At the bar I saw him turn around with four bottles of beer in his hand . His dirty hand . My friend looked at me from the bar not realizing it, I let her in my hand to see the roles and disappeared behind the toilet door .

A BEST WORST SEX STORY

Ik weet niet meer waar we daarvóór waren, maar uiteindelijk belandden we in een ondergronds punkcafé waar we ons verder bezatten met bier en een enkel shotje Jägermeister. Mijn vriendin en ik waren al een tijdje uitgepraat, of gewoon te dronken; we beperkten de communicatie tot het enkel nakijken van de vreemde mensen om ons heen en het zwijgzaam toewerpen van kritische blikken terwijl we aan de bar hingen.

Op het podium stonden vier muzikanten zich uit te sloven. De eerste hadden we al gemist, deze tweede band was ronduit kut en vertoonde weinig opmerkelijks, behalve de lengte van de zanger. Het ventje krijste alsof het 1988 was. Het was bijna een vervelende avond aan het worden. Mijn cynisme groeide. Ook omdat ik aan de lopende band op en neer liep van bar naar toilet. De drank vloeide rijkelijk; mijn plas ook. Ik werd er chagrijnig van. Het zal zo ongeveer het zevende toiletbezoek zijn geweest, toen het toiletpapier op was.

Ik ging terug naar de bar en vroeg de barman, met een ringbaardje en lang haar, zonder shirt, om wc-papier. Hij keek naar mij, naar de jongen die naast mij stond met geld in zijn hand, klaar om te bestellen, en drukte hem sleutels in zijn hand. „Ga even pleepapier halen”, beval hij de jongen met een knikje naar een deur naast de bar. Schoorvoetend, met rollende ogen, verdween hij achter die deur.

En kwam niet terug. Opvallend chagrijnig probeerde ik de barman over te halen te gaan kijken waar de jongen bleef. „Geen tijd”, reageerde hij onverschillig tussen de bestellingen door. Ik keek naar mijn vriendin, maar zij was zojuist door een hanenkam aangesproken en was niet paraat mijn geërgerde blik op te vangen.

Met vijf stappen was ik bij de deur. Ik klopte, maar besefte dat het geklop niet op zou vallen in de teringherrie van de band. Dan maar naar binnen, waar ik in een kleine gang terechtkwam die om de hoek eindigde in een voorraadkamer waar de jongen aan een tafel zat met drie rollen toiletpapier voor zich. Hij wenkte dat ik kon gaan zitten.

Ik schuifelde met gespeelde desinteresse naar de stoel tegenover hem. Hij rolde wat papier af, bleef mij aankijken. Ongemakkelijk keek ik toe hoe zijn handen onder tafel verdwenen. Toen heb ik mijn ogen dichtgedaan. Natuurlijk hoorde ik hoe hij steeds sneller ademde, soms kreunde. De alcohol in mijn bloed verdween als sneeuw voor de zon en ik hoefde allang niet meer te plassen.

Hij hapte naar adem, de stoel hoorde ik omvallen toen hij opstond. Zijn riem sloeg nog tegen de tafel en daarna was hij weg. Het was donker toen ik mijn ogen weer opendeed en naar de rollen toiletpapier greep. Bij de bar zag ik hem zich omdraaien met vier flesjes bier in zijn hand. Zijn vieze hand. Mijn vriendin keek mij vanaf de bar niet begrijpend aan, ik liet haar de rollen in mijn hand zien en verdween achter de toiletdeur.

Deze fantastische winnaar kreeg het Mail&Female-pakket!

Getagged ,

foto’s debalie

foto(19)Stoere Hedy (voor wie niet weet wie dat is): “Ach, die films die Riekje draaide, dat is nog netjes in vergelijking met mijn tijd!” Ze vond het wel leuk dat niemand de seniorenseksclip aanstootgevend vond. De opbrengst van de verhalen was eigenaardig: drie verhalen waar het woord dagboek in voor kwam, waarvan twee keer ‘lief dagboek’.

Hasse bij de klaagmuur.

foto(18)1015521_680282648653830_611654845_o

Getagged ,