Tagarchief: italiaanse vrouwen

Italians do it better

I’ve always had a fetish for Italian women. So I was intensely happy when I met Chiara, an exchange student from Turin, in an Amsterdam club. We started dating and although she was not a good kisser, I melted looking at her black hair and big brown eyes.After some time I would have dinner with her. I would have sex with an Italian woman for the first time.

I cycled extra fast because of the nerves, all dressed up, of course. But when I entered the room, there were also a boy and a girl, who introduced themselves as Jérome and Lucilla from France and Spain.

“They had a party, but that fell through. Is okay, right? ” said Chiara and I hid my disappointment. What followed was the most uncomfortable night of my life. The housemates did not get along with each other. The talks were comparisons between their home countries with barely concealed nostalgia. The silence grew and I had to pull out all my tricks to entertain them. It did not stop, no one went to bed and now we just kept silent.

Finally, at midnight, Jérome and Lucilla went to their rooms. Chiara and I fell into each other’s arms and left in an awkward passion for her room. It appeared that she had no condoms. I had assumed that it was the hostess who would ensure this.

“We can also do other things,” she said, sweet, but not really horny. She pushed me back (I was already naked) and kissed me wild. Then moved down, kissed my groin, returned up and bit hard in my nipple.
I screamed and she giggled. This sequence was repeated 5 times, she bit harder every way. I was sure my nipple was a bloody stump and dared not look. Finally she started to suck me.

I was exhausted and in pain. When I came, she turned abruptly and turned my penis on me, so I squirted in my own face.

I’ve never seen her no more and it would be years before I would sleep with an Italian woman again.

Ik heb altijd een fetisj voor Italiaanse vrouwen gehad. Ik was dan ook intens gelukkig toen ik Chiara, een uitwisselingsstudente uit Turijn, in een Amsterdamse club ontmoette. We begonnen te daten en hoewel ze niet zo heel goed zoende, smolt ik bij haar zwarte haar en grote bruine ogen. Na een aantal keer afspreken was het zover: ik zou bij haar komen eten. Ik zou voor het eerst met een Italiaanse naar bed gaan. 

Ik fietste extra snel van de zenuwen, helemaal opgedoft natuurlijk. Maar toen ik de woonkamer binnenkwam, zaten daar opeens een jongen en een meisje, die zich voorstelden als Jérome uit Frankrijk en Lucilla uit Spanje.

“Ze hadden een feestje, maar dat ging niet door. Is oké, toch?” zei Chiara en ik verborg mijn teleurstelling. Wat volgde was de meest ongemakkelijke avond uit mijn leven. De huisgenoten bleken niet zo goed met elkaar te kunnen opschieten. De gesprekken waren vooral vergelijkingen tussen hun thuislanden met nauwelijks verhulde heimwee. De stiltes werden steeds langer en ik moest alle zeilen bijzetten om hen te vermaken. Het hield niet op, niemand ging naar bed en nu zwegen we gewoon.

Eindelijk, om middernacht, gingen Jérome en Lucilla naar hun kamers. Chiara en ik vielen elkaar in de armen en vertrokken in een onhandige passie naar haar kamer. Daar bleek dat zij geen condooms had. Ik was er vanuit gegaan dat zij als gastvrouw daarvoor zou zorgen.

“We kunnen ook andere dingen doen,” zei ze, wel lief, maar niet echt geil. Ze duwde me naar achteren (ik was inmiddels naakt) en zoende me wild. Daarna verplaatste ze naar beneden, kuste mijn liezen, keerde terug naar boven en beet keihard in mijn tepel. 
Ik schreeuwde het uit en zij giechelde. Deze sequentie herhaalde zich 5 keer, waarbij ze op elke terugweg harder beet. Ik wist zeker dat mijn tepel een bloedend stompje was en durfde niet te kijken. Eindelijk begon ze me te pijpen.

Ik was uitgeput en in pijn. Toen ik klaarkwam, wendde ze zich plotseling af en richtte mijn penis op mij, zodat ik in mijn eigen gezicht spoot.

Ik heb haar nooit meer gezien en het zou nog jaren duren voordat ik voor het eerst met een Italiaanse zou slapen.

Lees verder

Getagged , , ,