Artfest

We will be attending a talkshow for The Correspondent, june 2, 2016.

Talking dildo’s, bowling and panti-liners. Why some people do not want to kneel for dicks even though they are made of stone.

It happens to be that it will be filmed by high brow network VPRO, so we will not be shaving our legs,,,

Also, we will be announcing our new gallery!

gaultierLOVE

Love Yoga

 

( thank you, lovely customer! for this sweet story. a good discount on a beautiful garment from the shop was given. now, readers, if you also want a discount on a piece, please make sure it is A Best Worst Sex Story. )

Whilst taking a course in Ayurveda-yoga in in India, I dedicated more time to deepen my yoga practice and established a magical and serene way of life that would touch the undiscovered layers of my body. I followed a couple of classes but was looking forward the private training I would receive today.

It was a hot day. I lied down on my yoga mat to start breathing deeply in order to connect with myself. I could hear Yogi Jois Swabi whispering: “ Close your eyes, relax and let your self sink down into the mat. Feel the touch of the mat, feel the pillows surrounding your neck, and feel the touch of your breath.”

His voice sounded soft but dominant at the same time so that I easily let myself guide trough his practice.

He asked me to open my legs in butterfly position, knees resting on the ground. “Be open for receiving”, he said.  I started breathing deeply and feeling the energy streaming trough my body as if I was getting excited the deeper and deeper I sunk into the mat and pillows.

I could hear his food steps coming closer towards me. In the next moment he was standing in front of me, going down on his knees grabbing mine and pressing them towards the floor. “Do not forget to breathe”, he said. And I fully let my self-go with his practice, enjoying the little stretch whilst he was pushing me lower into the mat. I could feel his breath on my skin and his warm hands resting on my knees. Once he could not sink any deeper, he started rubbing his cock on my front side while holding me back so that I was unable to escape.  I enjoyed the sensation of full desire with my eyes still closed and started moving my hips up and down. I moaned as he continued and started licking my nipples trough my sweaty shirt.  I wanted more which he noticed and started to suck them harder and harder.  I  let him pull my pans down and enjoyed his kisses going downwards my belly towards pussy.  Once he releases my hands, I started lowering his pans and touched his hard dick. I wanted to feel it inside of me.

huh2

stompie

Stompie.

Ze stond voor groep acht in een bloemenrok en een vaal grijs shirt. De ene mouw had ze als gewoonlijk opgeknoopt tot haar schouder. Ze had de moeite genomen een bh aan te doen, terwijl dat helemaal niet nodig was. Vandaag rolde ze een condoom over haar arm. Aan die arm had ze geen vingers, ook geen hand, alleen een stompje vanaf de ellenboog. De kinderen keken haar aan. “ Bij deze groep maar even geen onrijpe fair trade banaan.”

Stompie was bioloog. Af en toe zette ze haar ene been op de rand van het bad en tuurde met zaklamp, spiegel en vergrootglas naar haar binnenste. “ Dat ziet er niet best uit,” zei ze tegen zichzelf. Veel deed ze er niet aan, want ze had een lui en laf karakter. Via Facebook ontmoette ze op een vruchtbare middag een keer een vent die zei dat hij schrijver was. Stompie was zwak als het ging om mannen met cocaïne. Toegegeven, het verdoofde de boel, zeker na drie abortussen.

Na een paar weken seks met Johan werd Stompie weer zwanger, want ze nam de pil niet echt serieus. Maar ook deze man vroeg een abortus aan. Na een paar maanden verkering was Johan al weer toe aan een extraatje, dat gezamenlijk in de lokale bar werd gezocht. Hun wereldje was klein en Stompie vond een briefje op haar tafeltje waarop stond: “ Pas op voor Johan.”

De keuze viel op Fanny. Ze hield van eten, strippen en snuiven. Ze ging met hen mee naar huis. Na een uur dansten ze op tafel. “Nou ja, dansen, “ dacht Stompie, zij keek toe en nam er nog een. Johan lag al met Fanny te neuken. Stompie wilde ook wel meedoen, maar eigenlijk ‘kreeg ze hem niet meer omhoog’. Alleen maar toekijken leek haar ook zo onsportief. Ze friemelde wat en schoof over hen heen, probeerde hem te pijpen, kneep in haar tieten, liet zich vingeren en viel in slaap.

banaan

Gooogle translate:

They stood in a group of eight bloemenrok and a pale gray shirt. One sleeve as she usually hung to her shoulder. She had taken the trouble to put on a bra, and that was not necessary. Today she rolled a condom on her arm. That poor she had no fingers, no hand, only a stump from the Elbow. The children looked at her. “In this group, but just not fair trade unripe banana.”

Stompie was a biologist. Occasionally she put one leg on the edge of the tub and peered with flashlight, mirror and magnifying glass to her insides. “That is not good looks,” she told herself. Many of them did not, because she had a lazy and cowardly nature. Through Facebook she met in a fruitful afternoon once a guy who said he was a writer. Stompie was weak when it came to men with cocaine. Granted, it numbed the lot, especially after three abortions.

After a few weeks sex with Johan Stompie was pregnant again, because she took the pill is not really serious. But this man early abortions. After a few months of courtship Johan was already to a perk that collectively at the local bar was sought. Their world was small and Stompie found was a note on her table when: “Beware of Johan.”

The choice fell on Fanny. She loved food, strip and sniff. She took them home. After an hour they danced on the table. “Well, dancing,” thought Stompie, they watched and took another one. Johan was fucking all with Fanny. Stompie also wanted to join, but actually ‘she was not up to him. ” Only watch her seemed so unfair. She fidgeted a bit and slid over them, trying to suck him, squeezing her tits, fingering dropped and fell asleep.

international womens day

(this sunday march 8. free coffee for women who come to my weekendshop-in-shop, mail & female, nieuwe vijzelstraat 2, Amsterdam.)

i will not be your nurse not you

fill your fountain pen with my spirit you sucked up when

i was asleep wrote your words from my hands spinning tales from my hair your soup

the shape of my grain i will swallow my words speaking backwards

my fluids flowing back to me my kiss so dry your tongue pulls back in fear my lust inhaled safe

in my chest my nipples, soft my bed all mine the sheets not crumpled pluto back in the sky i was never there

IMG_5723

ik zal uw zuster niet zijn dat je dat niet zag

vul uw vulpen met mijn geest, opgezogen wanneer

ik sliep schreef je woorden uit mijn handen spinnen verhalen uit mijn haren je soep

in de vorm van mijn graan zal ik mijn woorden terug slikken spreken

mijn vloeistoffen vloeien terug naar mijn kus zo droog je tong

terug trekken uit angst mijn lust ingeademd veilig

in mijn borst mijn tepels, zacht mijn bed allemaal van mij de lakens niet verfrommeld pluto

in de lucht was ik er nooit

kopdicht

in de blauwe schaftkeet

aan de bosrand draait

een speeldoosje lief geluid

 

waag jezelf eens naar binnen

je hoort er goede verhalen over

en nooit het hele verhaal

 

dat er een deken over je heen gaat

en je een centimeter of tien

wordt opgetild door zeventig handen

 

twee kraaienvleugels bedekken je ogen

en dan verschijnt Het Beest

slangachtig met de mond van een

reusachtige karper

 

het is een hongerig beest

drijf het niet tot waanzin

 

het kan meedogenloos uit de hoek komen

 

door Martijn den Ouden

 martijn

in the blue canteen

turns on the edge

a music box sound sweet

weigh yourself once inside

you hear there are good stories

and never the whole story

that there is a blanket over you

and your ten centimeters

is lifted by seventy hands

two crows wings covering your eyes

and then the Beast appears

snake-like with the mouth of a

huge carp

it is a hungry beast

do not overdo it to madness

it may come relentlessly from the corner

New a shop a hang out!

A perfect and almost permanent location; NotThatSexy will move into famous feminist sex shop Mail & Female, Nieuwe Vijzelstraat 2, Amsterdam, The Netherlands.

See us in the back/ the second part (we have our own door!) of the shop on Saturdays & Sundays. The Openingparty is on Saturday, February 14 (Valentine’s day) 2015. Secretly we’re also celebrating the advent of the Year of the Goat.

The core of NotThatSexyBoutique is (vintage) clothing & erotic prints by Riekje. Customers get the chance to determine their own discount when they write an embarrassing sex anecdote, right there, on the spot! 

L’officiel opening is at 12.00, drinks will be served from 2.00, dildocompany Je Joue, will have a toast with us at 3.30 and will give away their own kind of discounts. Get yourself a good vibrator because you probably won’t get a g-spot orgasm with your boyfriends penis or watching 50 Shades of Clay (get a handmade dildo here).

Mail & Female will promote their natural latex clothing and we will end the day with a special performance of artist Maartje Smits. She will read awkward sex at 5.30; one of the first great stories of the NotThatSexy story archive was written by Rutger Lemm, who now published that story among others of his grand failures into a book.

Please have fun with us! Preview the shop here. Stay updated for more stories here and for ventages to come.

P.s. we don’t have a pin machine yet, so get your bank- or Paypal-app!NTS6

NTS4

Full

notthatsexy_klein

 flyer: esther walter

Getagged , , , ,

Ome Joop.

 De winkelruimte naast de kroeg waar ik al jaren minstens twee maal per week kom om het nodige te nuttigen, heeft maanden te huur gestaan. Het echtpaar dat daar decennialang hun handel in gordijnstof en manufacturen beoefende, had de knoop doorgehakt en had besloten ergens in Friesland rustig te gaan wonen. Goeie buren waren ze altijd geweest, daar niet van – al dronken ze weinig.

Aanvankelijk gaf deze verandering onder ons als vaste bezoekers enige nieuwe gespreksstof, want we hadden allemáál wel een idee over wat we met die winkel zouden kunnen doen; of we hadden wel een kind of kleinkind of we kenden wel een geschikte gozer of toffe meid die er raad mee zou weten.

Maar al snel bleek de brandstof voor deze gesprekken niet voldoende voor langdurig gebruik; en dat was eigenlijk maar goed ook, want welk plan we ook zouden uitvoeren, het zou toch alleen maar leiden tot een hoop gedoe en trammelant – en als we ergens geen behoefte aan hadden, dan was het wel gedoe en trammelant.

Nadat we de nieuwe huurprijs hadden vernomen, en we daarover onze verbijstering en verontwaardiging voldoende hadden geuit, verschrompelde onze aandacht voor het onderwerp tot minimale proporties.

“Als er maar niet zo’n yuppen-tent komt….”, zei soms nog iemand.

“Met zesentwintig soorten veel te dure niet te zuipen zogenaamd luxe koffie…..”.

“O, God, nee, waar iedereen aan z’n mobieltje gekleefd zit of alleen met z’n laptopje bezig is…”. 

“En waar alle vrouwen een zonnebril niet voor hun ogen maar in hun haar hebben….”

“Want daar heb ik ook de pest aan…..”, vulden anderen aan. 

En zo spraken wij wat en zo aten we wat en zo dronken we nog zowat en zo waren we het met elkaar eens en zo gingen de maanden voorbij.

 

Tot gisteren.

Al voordat ik de deur helemaal geopend had, merkte ik het al: er was meer rumoer in de tent dan gewoonlijk.

“Heb je ’t gezien?”  “Heb je de nieuwe buren gezien?!”

“We hebben een Chinese massage-salon als buren gekregen!”

“Nou hebben we toch àlles bedacht, maar dàt niet: een Chinese massage-salon, met rode lampjes rond het raam en een lijst met prijzen voor ‘massage’ en voor ‘full-body-massage’ en drie jongedames met zùlke korte rokjes” – de spreker wees beeldend een punt aan, vlak onder de navel.

 

Het nieuws zorgde merkbaar voor enige reuring onder de vaste gasten, of beter gezegd: vooral onder de vrouwelijke vaste gasten.

De mannelijke cliëntèle reageerde in hoofdzaak in de trant van: “Ach, een Chinese massage-salon, die vind je tegenwoordig door de hele stad…. daar kan ik niet warm of koud van worden…”, terwijl de dames het naadje van de kous wilden weten: “Da’s vast met ‘happy end’ en al, zou het niet? Anders hadden ze toch niet zulke korte rokjes, wat denk jij dervan?”

Hoe meer de heren der schepping de boot afhielden, hoe vasthoudender en nieuwsgieriger de dames werden.

“Maar wij vrouwen kunnen toch moeilijk aanbellen en vragen of de massage ook een ‘happy end’ inhoudt”, zei de barkeepster doortastend:  “We hebben nu even iemand van de heren nodig die voor ons op verkenning gaat! Ome Joop, waar ben je? Dat is natuurlijk een leuke klus voor jou! Kom eens van die kruk af Joop, laat je lekker masseren door de nieuwe buren en kom meteen terug om verslag te doen – wij blijven nog wel een uurtje of wat open. We willen er àlles over horen, maar vooral hoe het met dat happy end gaat. Kom op, ouwe zeerover, we lappen samen wel een paar tientjes!”

Ome Joop was al jaren vaste klant in de kroeg. Aan nieuwkomers vertelde hij graag dat hij zijn hele leven op de kleine vaart had gewerkt, en dat hij in elk stadje minstens één ander schatje had gehad.

Nu was daar geen woord aan gelogen, want tot zijn pensioen werkte hij als stuurman op de pont tussen Centraal Station en Amsterdam Noord. Tot haar overlijden woonde hij vredig met zijn vrouw aan een grachtje in het centrum, terwijl zijn dochter en kleindochter in Amsterdam-Noord huisden;

na haar overlijden werd de kroeg zijn veilige thuishaven, waar hij weinig at, veel dronk en zo nu en dan een dutje deed.

“Kom òp, Joop”, klonk het weer “Wij brengen je wel even”.

En zo geschiedde: onder luide aanmoediging van de aanwezigen werd Joop, geflankeerd door twee kroegdames, bij de ingang van de massagesalon afgeleverd.

“Nou, ’t zal ons benieuwen wat hij te vertellen heeft straks – hij stond wat onvast op z’n benen, maar hij werd goed opgevangen door een Chinese dame”, zeiden de dames na terugkomst; en ze bestelden in afwachting van Joop nog een wijntje.

In het uurtje dat Joop bij de buren verpoosde, steeg de alcoholconsumptie tot iets grotere hoogte dan gemiddeld al het geval is; maar toen hij weer boven water kwam, had hij direct ieders aandacht.

“Vertel op, Joop – hoe ging het er aan toe; en was je erg heppie, aan ’t end?”

“Eerst gauw een borrel”, zei Joop “want daar boden ze alleen thee, en dat blief ik niet. En hoe ’t was? Warm was het en proper en aangenaam, héél aangenaam. Ik moest in m’n blote kont op m’n buik in een klein kamertje op een soort bed liggen, met een gat erin waar m’n kop in paste. Ik werd langzaam ingesmeerd met warme olie, die wel een beetje stonk. Ik weet niet wat ’t was, want ik heb zulk spul niet in huis. Géén wiet, hoor, want dat ken ik wel, maar een soort odeklonje.

En d’r was een soort jengelmuziek, niet mijn soort –  ’t zal wel Chinees zijn. Geef mij maar de Stones, of anders André Hazes.

Toch was het gerieflijk, zéér gerieflijk. Na een poosje tikte ze op m’n schouder en moest ik me omdraaien, wat maar goed was ook, want er kwam zowaar wat leven in m’n vlaggenstok. Ze praatte niet, maar tikte alleen op m’n schouder, want ik dacht nog dat ze geen Nederlands kende.

Aardig wijffie, trouwens; wel met zo’n kort rokkie, maar met van die dikke kousen eronder – en dat hield ze allemaal aan hoor, maak je geen zorgen. Nou, ik me omdraaien natuurlijk – en weer die warme olie of wat het dan ook was; maar gerieflijk was het wel, zéér gerieflijk. En toen weet ik het effe niet meer zo secuur – ik was geloof ik een tijdje onder zeil. Toen ik weer bij zinnen was, was ze bezig me schoon te poetsen, met van dat keukenpapier en een proper handdoekje en een washandje.

Ook wel gerieflijk. En ze zei: “U snurkte, meneer”; en daar moest ze bij lachen. Niet uitlachen, hoor, maar gewoon, áárdig. Want ik dacht nog: je ken wel Nederlands, wijffie. En goed ook hoor – niet ‘snulkte’ of zoiets, maar gewoon ‘snuRkte’. Wel moest ik zes tientjes aftikken, dus ik moest wat bijleggen. Jammer dat ze alleen thee hadden, want dat blief ik niet. Toch ben ik blij dat we niet zo’n yuppen-tent naast ons hebben gekregen.

En het was wel gerieflijk, zéér gerieflijk”.

 

 

 

 

Getagged ,

de bus

Ik stapte een zonovergoten bus in en ging als gewoonlijk achterin zitten. Ik zag het eerste dorp met Gotische torens voorbij hobbelen. Aan het andere eind van de achterste rij zat een jongen. Hij keek recht vooruit, ik grabbelde in mijn tas. In de stad was net een nieuwe seksshop geopend. Ik had daarover gepraat met vriendinnen die juist niet met een komkommer bleken te masturberen. Sandra deed het met een dildo en haar vriend mocht kijken. De seksshop droeg een vrouwenluchtje en men verkocht slechts roze dildo’s. Ik kocht de enige zwarte. Die zat nu in mijn tas. Een oude dame stapte uit en ik zat er nog als enige. De reis zou nog lang duren. Ik pakte de batterijen die ik bij de dildo kreeg. Mijn kutje begon te tintelen. Ik vroeg mij af hoe ik dat ding zo snel mogelijk aan zou krijgen. De verpakking rukte ik open. Opeens stond er een jongen naast me. Ik schrok. De batterijen kletterden over de bank heen. “ Zal ik je helpen? ” Ik had hem over het hoofd gezien. Hoe kon dat nou?

Ik sputterde: “ eh, ooh, ja, ik, het is een kadootje.” De jongen kwam naast me zitten en boog zich langzaam naar mij toe. Hij zoende mij terwijl hij de dildo uit mijn handen griste. Hij had mij nu ingesloten tussen zichzelf en het raam. Van de bank pakte hij een batterij en probeerde deze in de dildo te stoppen. Het lukte. Het zwarte ding kwam traag op gang. Ik geloof dat hij het ook een beetje vreemd vond. “Brrrr,” zei de vibrator.  “ Is dit jouw eerste keer? “, vroeg hij, en liet het apparaat op mijn knie rusten. Hij schoof het richting mijn schoot, mijn rokje aan de kant. Hij stak het ding tussen mijn benen, tegen mijn slip aan. Ik zakte een beetje onderuit en bewoog met mijn natte kut tegen het ding aan.

“ Ik heb zin om deze in je te stoppen,” fluisterde hij. “ Ik heb zin om jou te pijpen,” kreunde ik. “ Dat gaat niet, ” zei hij, “ ik doe alleen nog aan aftrekken. Weet je wat, ik doe jou en jij doet mij, goed?” Ik knikte. Vervolgens zette ik mijn voeten tegen de bank voor mij. Ik pakte de dildo en begon hevig heen en weer te bewegen. Hij trok zijn broek van zijn heupen en liet zijn pik zien. De vibrator zette ik harder en liet ‘em over mijn clit gaan terwijl ik naar hem keek. Toen gaf ik deze aan hem en pakte zijn lul. Omdat hij had gezien hoe ik masturbeerde kon hij mij heerlijk laten klaarkomen. Verlangend keek ik naar zijn mooie geslacht. Ik trok hem af en kort daarna stapte hij de bus uit.

We zwaaiden naar elkaar. Op hetzelfde moment zag ik dat de buschauffeur mij aankeek vanuit zijn spiegel.

 

 

I boarded a sunny bus and as usual i went to sit in the back. I saw the first village with Gothic towers passing by. At the other end of the back row was a boy. He looked straight ahead, I rummaged in my bag. A new sex shop had just opened in the city. I had talked about it with friends, friends who appeared not to masturbate with a cucumber. Sandra did it with a dildo and her friend could watch. The sex shop smelled like a woman’s perfume and they sold pink dildos. I bought the only black one. The one that was sitting in my bag right now. An old lady got out and then there was only me. The journey would still take a while. I picked up the batteries I got with the dildo. My pussy began to tingle. I wondered how I could get this thing moving as quickly as possible. I tore open the package. Suddenly there was a guy next to me. I was startled. The batteries clattered over the couch. “Shall I help you ? ” I had forgot about him. How could that happen?

I stammered: “eh, ooh, yeah, I, it’s a gift.” The boy sat down next to me and leaned slowly toward me. He kissed me as he grabbed the dildo and touched my hands. He had me trapped between himself and the window. From the couch he took a battery and tried to put it into the dildo. It worked. The black thing got slowly into gear. I believe he also felt a little strange. “Brrrr,” said the vibrator. “Is this your first time? “, he asked, resting the device on my knee. He shoved it toward my lap, putting my skirt aside. He stuck the thing between my legs against my slip. I slumped back and moved with my wet cunt against the thing.

“I want to put it in you,” he whispered. “I want to suck your dick,” I moaned. “That is impossible,” he said, “jerking off is what we’ll do. You know what, I’ll do you and you do me, ok?”  I nodded. Then I put my feet against the couch before me. I turned on the dildo and moved violently back and forth. He pulled his pants down and showed his cock.

I turned it up and put the vibrator on my clit while I watched him. When I gave it to him I grabbed his dick. Because he saw how I masturbated he could let me cum deliciously. He had a beautiful penis. I jerked him off and soon after he got off the bus.

We waved at each other. At the same time I saw the bus driver looking at me from his mirror.

Getagged ,

mijn verhaal mijn roeping

Op weg van school naar huis kwam ik iedere dag langs een weiland met 1 paard. Daarachter was een wei met meerdere paarden. Als kind vond ik dat toch wel zielig, dat ene paard daar zo alleen.

Op een zonnige lentedag maakte ik iets wonderbaarlijks mee. Het paard kreeg ineens een vijfde been! Eerst schrok ik er nog wel van, maar tijdens mijn vervolgwandelingetjes langs het weiland, lette ik steeds op. En ja, het gebeurde weer! Andere paarden kwamen ook aangerend…Dat was het moment waarop ik voelde: zo zal mijn leven gaan verlopen. Al die prachtige paarden, zo gevoelig, voor mij, zo warm naar mij toe.

Nu ben ik zzp-er in het Red Light District.

my story my vocation

On the way home from school every day I came along a meadow with one horse. Behind it was a pasture with several horses. As a child I thought of that pathetic  horse so alone.

On a sunny spring day I experienced something wonderful. The horse suddenly got a fifth leg! At first I was shocked, but during my follow walks along the pasture, I paid attention. And yes, it happened again! Other horses also came running … That’s when I felt: this is how my life will be. All those beautiful horses, so sensitive, to me, so warm for me.

Now I am self-employed in the Red Light District.

matras

Getagged ,

muziek

Muziek. Opzwepend en vol passie, vibrerende klanken door mijn lijf. De warmte voel ik in mijn aderen, zijn adem in mijn nek. Zijn lichaam beweegt gecontroleerd. Zijn leiding is stevig. Benen draaien om elkaar heen, zijn hand drukt zich tegen mij aan in zeer close embrace… Het is warm, ondanks de koude wind. Zijn adem gaat sneller, af en toe verplaatsen onze handen op elkaars lijf, steeds wat lager. Kan dit nog, zo midden op de dansvloer, waar gaat dit heen? Zijn bovenbeen geeft net wat meer druk tegen mijn kruis. Ik word nat en wil meer.

Muziek. Het lijf siddert, vervoerd door klanken. Ik hoor mezelf hijgen. Zien de mensen het? Ik zweet. Ik weet niet eens wie hij is, maar zo passievol is zo heerlijk. Ik wil door en door en merk dat ik steeds dichter tegen hem aan ga dansen. Ik voel mij heter…ta-da…baf….einde tango.

En dan zeg je netjes bedankt om elkaar nooit weer te zien.

Op naar de volgende tango!

 

 

Music

Music. Exciting and full of passion, vibrating sounds through my body. The warmth I feel in my veins, his breath on my neck. His body moves checked. His leadership is firm. Legs rotate around each other, his hand pressed against me in very close embrace … It’s warm, despite the cold wind. His breath is faster, occasionally moving our hands on each other’s body, lower and lower. Can this be, so in the middle of the dance floor, where is this going? His leg gives just a little more pressure against my crotch. I get wet and want more.
Music. The body trembles, transported by sounds. I hear myself panting. People see it? I sweat. I do not even know who he is, but so passionate is so delicious. I want to move on and find myself closer to him. Dancing. I feel hotter … ta-da … baf … .end of tango.
And then you say thanks to never see each other again.
On to the next tango!

 

 

Logo-Art-in-Redlight

Getagged , , ,